Služby Nové Hrady s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Datum

Číslo jednací: 01261-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace v předloženém regulačním výkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby Nové Hrady s.r.o., se sídlem nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO: 26017610

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 190.47 KB

Obsah

Sdílejte