Služby Nové Hrady s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 02990-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 8 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby Nové Hrady s.r.o., se sídlem nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO: 26017610

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon