Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05690-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Špindlerův Mlýn zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o., se sídlem Bedřichov 71, 543 51 Špindlerův Mlýn, IČ: 27487865

Datum nabytí právní moci: 16. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon