Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 12537-12/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterých se dopustil tím, že jako prodávající v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) téhož zákona požadoval v cenových lokalitách výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Mýto 461, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice, IČO: 49156799

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2021

druhý stupeň

Obsah

Sdílejte