SLUŽBY LIŠOV, s.r.o. - rozhodnutí k poskytnutí nepravdivých informací a porušení povinnosti držitele licence

Účastník řízení
SLUŽBY LIŠOV, s.r.o.
IČO
25157264
Spisová značka
08453/2022-ERU
Číslo jednací
08453-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákonakterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé informace v regulačním výkazu a přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona ve spojení s bodem 8 Přílohy č. 1 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví nepředložil Úřadu regulační výkaz nejpozději ke dni 30. dubna 2021.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 340.47 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon