Služby Bystřice s.r.o. – rozhodnutí k používání měřícího zařízení po ukončení jeho platnosti

24.10.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 07366-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 3 trvajících přestupků dle ust. § 91 odst. 12. písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona v rámci vymezeného území

v období od 1. ledna 2014 nejméně do 12. ledna 2017 neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když v odběrném místě, měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila dne 31. prosince 2013,

v období od 1. ledna 2017 nejméně do 12. ledna 2017 neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když v odběrném místě, měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila dne 31. prosince 2016,

v období od 1. ledna 2017 nejméně do 12. ledna 2017 neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když v odběrném místě, měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila dne 31. prosince 2016.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Služby Bystřice s.r.o., se sídlem Dr. Beneše 25, 257 51 Bystřice, IČO: 25777769

Datum nabytí právní moci: 10. 8. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon