Služby Borovany s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 11156-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku,se uznává vinným ze spáchání 7 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a  licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Služby Borovany s.r.o., se sídlem Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany, IČO: 26023989

Datum nabytí právní moci: 13. 12. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon