Slovenské elektrárne, a.s., a CEFIL s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií

Číslo jednací: 06097-31/2019-ERU

Slovenské elektrárne, a.s.– rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií")

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 přestupků podle § 91a odst. 6 písm. f)energetického zákona ve znění účinném do 30. června 2017, kterých se dopustil dne 8. července 2016 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „Agentura") záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě, a dále 1 přestupku podle § 91a odst. 6 písm. f) energetického zákona ve znění účinném do 30. června 2017, kterého se dopustil dne 27. května 2016 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě.

CEFIL, s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 přestupků podle § 91a odst. 6 písm. f) energetického zákona ve znění účinném do 30. června 2017, kterých se dopustil dne 8. července 2016 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě, 1 přestupku podle § 91a odst. 6 písm. f) energetického zákona ve znění účinném do 30. června 2017, kterého se dopustil dne 27. května 2016 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě, a dále přestupku podle § 91a odst. 6 písm. g) energetického zákona ve znění účinném do 30. června 2017, kterého se dopustil dne 8. dubna 2016 porušení čl. 9 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že prováděl transakce na velkoobchodním trhu s energií, aniž byl zaregistrován u vnitrostátního regulačního orgánu (tj. ERÚ).

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Slovenské elektrárne, a.s., sídlem Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 358 29 052, jež má v České republice odštěpný závod, tj. Slovenské elektrárne, a.s. - organizační složka, sídlem Revoluční 724/7, 110 00  Praha 1 - Staré Město, IČO: 269 71 801

CEFIL s.r.o., sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00  Praha 4 – Braník, IČO: 274 06 199

Datum nabytí právní moci: 25. 3. 2020 (pro Slovenské elektrárne, a.s.) a 26. 3. 2020 (pro CEFIL s.r.o.)

Obsah

Sdílejte