Sky Solar Distribuce s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti předat operátorovi trhu potřebné údaje k uplatnění ceny za činnost operátora trhu

Číslo jednací: 06326-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že porušil ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona, když devíti dílčími útoky uskutečněnými v období od 16. února 2016 do 16. října 2016 nepředal operátorovi trhu za měsíce leden 2016 až září 2016 Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě ve smyslu přílohy č. 11 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, čímž za uvedené měsíce nepředal operátorovi trhu potřebné údaje k uplatnění ceny za činnost operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, dopustil spáchání pokračujícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Sky Solar Distribuce s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 28962478

Datum nabytí právní moci: 22. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 765.87 KB

Obsah

Sdílejte