SKI Beskydy, s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07298-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. prosince 2013 v obci Milíkov u domu č. p. 242 zemní práce na stavbě „Renovace starého kanalizačního potrubí odvodu dešťové vody a to včetně výkopových prací na pozemku parc. č. 1223/1, k. ú. Milíkov", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu (bagru typu JCB 3 CX) k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, čímž došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SKI Beskydy, s.r.o., se sídlem Mosty u Jablunkova 1111, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ: 26810719

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 522.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon