SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02891-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lipník nad Bečvou, ulice Svatopluka Čecha 1163/34 zemní práce v souvislosti se stavbou „Lipník nad Bečvou – stavební úprava kanalizace v  ul. Svat. Čecha", v důsledku kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 50", a dále dne 21. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lipník nad Bečvou, ulice Svatopluka Čecha 1103/10 zemní práce v souvislosti se stavbou „Lipník nad Bečvou – stavební úprava kanalizace v ul. Svat. Čecha", v důsledku kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 50, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o., se sídlem, Mánesova 1558, 75131 Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, IČ: 476 69 349

Datum nabytí právní moci: 19. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon