SKANSKA a.s. - rozhodnutí k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 06923-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. dubna 2018 v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v obci Dobrá, na pozemku p. č. 14/7, u budovy č. p. 230, k. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, zemní práce na stavbě s názvem „Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch u budovy obecního úřadu" prostřednictvím stavebního stroje, v blízkosti plynárenského zařízení (středotlaké plynovodní přípojky 1PE DN 50) činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SKANSKA a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303

Datum nabytí právní moci: 13. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 393.85 KB

Obsah

Sdílejte