Skanska a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06685-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017 prováděl dne 25. dubna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Žabovřesky, v ulici Luční, u nemovitosti č. p. 978 v blízkosti plynárenského (energetického) zařízení, a to středotlaké plynovodní přípojky Dn 40 činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017 k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303

Datum nabytí právní moci: 28. 7. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 962.57 KB

Obsah

Sdílejte