Skanska a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Datum

Číslo jednací: 06892-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 26271303

Datum nabytí právní moci: 10. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 277.5 KB

Obsah

Sdílejte