ŠÍP STAVING s.r.o. – rozhodnutí k poškození odvodňovače nízkotlakého plynovodu DN 20 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 05932-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Chelčického 10/649 v Ostravě zemní práce na stavbě „Rekonstrukce chodníku Chelčického", při kterých byl prostřednictvím strojního mechanismu poškozen odvodňovač nízkotlakého plynovodu DN 20, čímž došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ŠÍP STAVING s.r.o., se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava − Zábřeh, IČ: 25385755

Datum nabytí právní moci: 4. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 684.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon