ŠIMEK CZ spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01084-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

ŠIMEK CZ spol. s r.o., se sídlem Hlavní 1, 664 91 Neslovice, IČO: 27719634

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon