SILPRA silniční práce s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08861-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. října 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Olešínky u budovy č. p. 41 zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Infromace o účastníkovi řízení:

Společnost SILPRA silniční práce s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 28149726

Datum nabytí právní moci: 19. 9. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte