Silnice Klatovy a.s., - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 13954-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Silnice Klatovy a.s., se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, IČO: 45357307

Datum nabytí právní moci: 23. 11.2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 273.26 KB

Obsah

Sdílejte