Silnice Horšovský Týn a. s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 11630-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení činnost, v důsledku které došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČO: 45359164

Datum nabytí právní moci: 11. 12. 2018 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte