SILNICE.CZ s. r. o.– rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01891-7/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mokré Lazce na ulici Hájová zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu ocel DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SILNICE.CZ s. r. o., se sídlem Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ: 26792711

Datum nabytí právní moci: 21. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 863.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon