SH – EKO a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu uskladňovat hořlavé látky v ochranném pásmu elektrického vedení

20.01.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 01386-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona bez souhlasu vlastníka elektrického vedení na pozemku v katastrálním území obce Ražice v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení uskladňoval hořlavé látky, a tím porušil zákaz v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky bez souhlasu vlastníka.

Informace o účastníkovi řízení:

SH – EKO a.s., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 24737836

Datum nabytí právní moci: 5. 4. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 433.05 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon