SH – EKO a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky bez souhlasu vlastníka

Číslo jednací: 01244-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona v období nejméně od 7. března 2016 do 11. října 2016 bez souhlasu vlastníka elektrického vedení na pozemku parc. č. 665/3 v katastrálním území obce Ražice, okr. Písek v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení o napětí do 110 kV uskladňoval hořlavé látky, konkrétně pneumatiky, a tím porušil zákaz v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky bez souhlasu vlastníka, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SH – EKO a.s., se sídlem Ořechová 740, 252 42 Jesenice, IČO: 247 37 836

Datum nabytí právní moci: 15. 3. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 327.01 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon