Seznam standardních produktů regulačních záloh dle čl. 25 odst. 2

Článek

Seznam standardních produktů regulačních záloh dle čl. 25 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, byl schválen Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) dne 17. června 2020.

Vzhledem k procesu schvalování Seznamu není konečná verze dokumentu ani rozhodnutí ACER dostupné v českém jazyce.

Rozhodnutí ACER a text Seznamu je možné najít na stránkách ACER, konkrétně zde.

Sdílejte