SEWER s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10055/2015-ERU

Účastníku řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve městě Mohelnice, ul. Wolkerova 740/9, zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE", při kterých došlo prostřednictvím lžíce bagru k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SEWER s.r.o., se sídlem Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 25371240

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 330.76 KB

Obsah

Sdílejte