Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 06160-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že prováděl dne 7. září 2017 v obci Jablonec nad Nisou, k. ú. Kokonín, ul. Rychnovská, u nemovitosti č. p. 213, v blízkosti plynárenského zařízení (nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 40) činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon