Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09013-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. listopadu 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Varnsdorf, v ulici Křižíkova, u budovy č. p. 1885 zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Datum nabytí právní moci: 28. 9. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte