Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00233-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chrastava, v ulici Nádražní u domu č. p. 367 zemní práce související s opravou havárie vodovodní přípojky,  čímž došlo k poškození uloženého nízkotlakého plynovodu PE Dn 160, a  tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. §  91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451

Datum nabytí právní moci: 20. 1. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon