Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11424-3/2017-ERU

Obviněná, se uznává vinnou z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustila tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděla dne 5. ledna 2016 ve Verneřicích, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, při odstraňování havárie vodovodu prostřednictvím zemního stroje zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2017

Obsah

Sdílejte

Share icon