Severočeské doly a.s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 03847-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 1 pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, přičemž výše uvedené doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie ve všech případech v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích neobsahovaly stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČO: 49901982

Datum nabytí právní moci: 13. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 208.77 KB

Obsah

Sdílejte