Severočeská stavební, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09618-3/2017-ERU

Obviněný, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Cvikov zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Severočeská stavební, a.s., se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458426

Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte