Severočeská servisní a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00572-21/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Severočeská servisní a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 05175917

Datum nabytí právní moci: 6. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon