ŠEVČÍK GROUP s.r.o – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06056-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. listopadu 2013 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v obci Vedrovice mezi p. b. č. 141 A a d. č. 169 zemní práce v souvislosti se stavbou „Vedrovice, Kubšice ČOV a tlaková kanalizace", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození kabelového vedení nízkého napětí typu AYKY 4x16, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ŠEVČÍK GROUP s.r.o., se sídlem Jilemnického 1242/10, 614 00 Brno, IČ: 291 82 514

Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 466.62 KB

Obsah

Sdílejte