SEKV, spol. s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02130-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. května 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Troubsko, v ulici Vyšehrad, u nemovitosti č. p. 9 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Vyšehrad, st. úprava NN, SO 01 - Rekonstrukce NN, SO 02 - Rekonstrukce VO", při kterých došlo k poškození nízkotlaké pynovodní přípojky PE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SEKV, spol. s r.o., se sídlem Hády 2b, 614 00 Brno, IČO: 44963858

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 327.63 KB

Obsah

Sdílejte