SEDOS stavby a.s. – usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 07050-17/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodu, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu i mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození plynárenských zařízení, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost SEDOS stavby a.s., se sídlem č. p. 326, 679 76 Drnovice, IČO: 27730271

Datum nabytí právní moci: 26. 7. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 709.42 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon