SEBUS s.r.o. – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 06954-5/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), (dále jen „energetický zákon"), ve znění pozdějších předpisů, neoznámil změny technických parametrů výrobny, nepředložil doklady o těchto změnách a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence a zároveň v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona, zahájil (pokračoval) výkon licencované činnosti přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, dopustil přestupku dle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a přestupku dle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

SEBUS s.r.o., se sídlem Viničné Šumice 371, PSČ 664 06, IČO: 255 44 811

Datum nabytí právní moci: 23. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.22 MB

Obsah

Sdílejte