Informace o držitelích

Informace o držitelích Níže uvedené přehledy udělených licencí mají pouze informativní charakter. Souhrnný přehled průběhu vydávání licencí ke dni 30. 9. 2021 ...

Rozkladové komise

Rozkladové komise Rozkladová komise je zvláštní, nezávislý, odborný poradní orgán pro projednávání opravných prostředků proti správním rozhodnutím, které v prvním stupni vydal ERÚ,...

Statistiky

Statistiky V této části jsou zveřejněny statistické údaje z oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství ČR. Aktuální pravidelné zprávy z oblasti statistiky: Čtvrtletní...

Zprávy o provozu teplárenských soustav

Zprávy o provozu teplárenských soustav 2021 2020 2019 2018 2017   ...

Kontakty

Kontakty a úřední hodiny

Výzva k omezení úředních jednání

Výzva k omezení úředních jednání 1. 12. 2021 Pro zachování ochrany zdraví žadatelů i zaměstnanců úřadu  vyzývá Energetický regulační úřad...

Cenové rozhodnutí č. 7/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 ze dne 30. listopadu 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Cenové rozhodnutí č. 9/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Cenové rozhodnutí č. 8/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny

Energetický regulační věstník 11/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny

Energetický regulační věstník 12/2021

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí