SE - SOLAR a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 08082-35/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání správních deliktů dle § 91 odst. 1 písm. b) a h) energetického zákona, kterých se měl dopustit tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona po změně technického stavu fotovoltaické elektrárny, neprodleně tyto změny Energetickému regulačnímu úřadu neoznámil, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence a zároveň v rozporu s § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů stávající provozovny v ní zahájil výkon licencované činnosti před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence, přičemž tento protiprávní stav měl dále udržovat, dále v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu vymezení předmětné provozovny, se analogicky dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017, zastavuje, neboť skutek, o němž se vede řízení, není správním deliktem.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SE – SOLAR a.s., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, IČO: 28316771

Datum nabytí právní moci: 14. 3. 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 682.22 KB

Obsah

Sdílejte