Sdělení pro účastníky trhu

Vážení účastníci trhu,

s ohledem na četné dotazy z Vašich řad týkající se rozhodnutí společnosti OTE, a.s. o neposkytnutí služby reportování tzv. nestandardních smluv (smlouvy týkající se velkoobchodního energetického produktu uzavřeného mimo organizované tržní místo, které má účastník trhu povinnost oznamovat ode dne 7. dubna 2016 Agentuře ACER) podle Prováděcího nařízení Komise č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení REMIT si Vás dovolujeme informovat, že na webových stránkách acer-remit.eu naleznete seznam příslušných RRM (registrovaných ohlašovacích mechanismů), které poskytují službu reportování nestandardních smluv za účastníky trhu. Tento seznam je průběžně aktualizován.

Současně si dovolujeme dát na vědomí, že problematika RRM není v kompetenci ERÚ, nýbrž v kompetenci Agentury (ACER).

Sdílejte