SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02112-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velká Role - Mezirolí, u nemovitosti č. p. 224 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Nová Role - Mezirolí - komunikační systém Mezirolí", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust.§ 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o., se sídlem Průjezdná 1958/20, 434 01 Most, IČO: 44569564

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon