Energetický regulační úřad vyhlašuje veřejný konzultační proces, jehož cílem je sběr podnětů vedoucích k úpravě vyhlášky č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, (dále jako „Novelizace vyhlášky č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě").

Podněty je možné zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu plyn@eru.cz do 31. prosince 2016.

Formulář pro podání podnětů je v editovatelném formátu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 439.69 KB

Obsah

Sdílejte