Číslo jednací: 12836-6/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-12836/2016-ERU ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111012800 tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 18. května 2010 do 17. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SBCS s.r.o., se sídlem Keltská 331, 252 62 Statenice, IČO: 27075630

Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 320.95 KB

Obsah

Sdílejte