Šauer, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti zdržet se jednání, kterým lze poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz

Číslo jednací: 01781-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona provozoval autojeřáb zvlášť neopatrně, když řidič vozidla přetrhl elektrické vedení vysokého napětí, a tedy nesplnil svou povinnost v ochranném pásmu i mimo ně se zdržet jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti tak neprováděl způsobem, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Šauer, spol. s r.o., se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČO: 47150271

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 430.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon