SATT a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 01008-31/2014-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-01008/2014-ERU se společností, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se měl dopustit tím, že požadoval po svých odběratelích v cenové lokalitě „Žďár nad Sázavou - horkovod a kotelna Libušín" cenu tepelné energie za rok 2011, jejíž kalkulace nebyla v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, neboť v ní byly uplatněny náklady, které nelze uznat jako ekonomicky oprávněné dle ust. bodu (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie se dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, z a s t a v u j e.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 60749105

Datum nabytí právní moci: 2. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 4.63 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon