SATEZA a. s. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08173-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 7 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310202180 a licence na rozvod tepelné energie č. 320202182, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětví.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SATEZA a. s., se sídlem 8. května 2948/41a, 787 01 Šumperk,  IČO: 25350129

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2018

 

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 420.11 KB

Obsah

Sdílejte