SATE Hulín s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování odběru tepelné energie a neúčtování dodávek podle údajů měřícího zařízení

Číslo jednací: 12680-6/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 25 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech, které neobsahovaly všechny potřebné náležitosti, a dále se uznává vinným ze spáchání 9 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 odběratelům tepelné energie neúčtoval dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody podle údajů měřicího zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SATE Hulín s.r.o., se sídlem Družba1198, 768 24 Hulín, IČO: 25517465

Datum nabytí právní moci: 9. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.6 MB

Obsah

Sdílejte