ŠAMOTSTAV, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu provádění prací bez souhlasu vlastníka vedení a porušení energetického zařízení

20.11.2020, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 10298-10/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. b) energetického zákona v přesně nezjištěné době prováděl v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy zemní práce související se stavbou příjezdové cesty na staveniště bez souhlasu vlastníka zemního vedení, a dále z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne při provádění zemních prací souvisejících se stavbou příjezdové cesty na staveniště porušil povinnost v ochranném pásmu i mimo ně provádět všechny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

ŠAMOTSTAV, spol. s r.o., se sídlem Fryštátská 1467/20, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 25386522

Datum nabytí právní moci: 22. 5. 2018

Attached files

Sdílejte

Share icon