Sabivena s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06713-3/2017-ERU

Obviněný, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. prosince 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Stehelčeves zemní práce v souvislosti s opravou šoupěte u vodovodní přípojky, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Sabivena s.r.o., se sídlem č. p. 103, 273 28 Zákolany, IČO: 24156850

Datum nabytí právní moci: 5. 10. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon