S u b t e r r a a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06581-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612

Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 486.2 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon