Stanovisko ERÚ ke sloučení produktů platformy NCG - Natural Gas Spot Day 10 MW a 1 MW pro potřeby stanovení regulovaných cen

S ohledem na oznámení Burzy European Energy Exchange AG (EEX) s platností od 28. listopadu 2013 o sloučení  produktů platformy NCG - Natural Gas Spot Day 10 MW a Day 1 MW do jednoho produktu, a to do Day 1 MW, přičemž výsledná vypořádací cena (Settlement Price) bude dále ze strany burzy EEX poskytována pouze pro produkt Day 1 MW, vydává ERÚ níže uvedené stanovisko:

Vzhledem ke stanovisku EEX, které deklaruje, že došlo ke sloučení produktu do jednoho o minimální velikosti 1 MW a s ohledem na historii výsledné vypořádací ceny produktu Day 10 MW a Day 1 MW Energetický regulační úřad tímto informuje, že s účinností od 28. listopadu 2013 do 31. prosince 2013 bude v dotčených bodech cenového rozhodnutí aplikována výsledná vypořádací cena (Settlement price) produktu Day 1 MW. Tato změna se dotýká bodů 1.1.2 a 11 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2012 ze dne 26. listopadu 2012, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu ve znění Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2013 ze dne 8. února 2013.

Sdílejte