Datum

Číslo jednací: 03769-10/2011-ERU

Účastník řízení dne 4. listopadu 2010 prováděl při provádění protlaku na zavedení chránících trubek pro kabely na křižovatce ulic Cukrovarská a U Párníků, Praha 9 – Čakovice v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 50, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost S com s.r.o., Zemské právo 296/14, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 25668901

Datum nabytí právní moci: 4. 5. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 406.13 KB

Obsah

Sdílejte